English >> TOPページ   


  ヤマザキ マサノリ
  山崎 雅教   経営学部 経営学科(経営学研究科 経営学専攻)   教授
■ 学歴
1. ~1982/03 日本大学 商学部 会計学科 卒業 商学士
2. ~1984/03 日本大学大学院 商学研究科 会計学専攻 修士課程修了 商学修士
3. ~1987/03 日本大学大学院 商学研究科 会計学専攻 博士課程
■ 著書・論文等
1. 著書  『21世紀 日本の会計』  (共著)  2003/05
2. 著書  『日本企業の建前と実態』  (共著)  1999/01
3. 論文  日本版ESOPとコーポレート・ガバナンスー経済産業省『新たな自社株式保有スキームに関する報告書』を手がかりにしてー  (単著)  2011/03
4. 論文  『英国におけるコーポレート・ガバナンス、ディスクロージャーおよびその規制―統合規範の改訂と「遵守または説明」アプローチをめぐって―』  (単著)  2009/09
5. 論文  『英国におけるコーポレート・ガバナンスと取締役報酬開示規制について-コーポレート・ガバナンス改革のための各報告書を中心として-』  (単著)  2006/02
全件表示(11件)


Copyright(C) 2011 Daito Bunka University, All rights reserved.